Home

Exempel på strukturer

Med sociala strukturer menas här fördelning av olika klasser eller sociala stånd i ett samhälle. Ett socialt stånd är en form av social skiktning (fördelning) som innebär att orättvisor mellan grupper av människor finns inskrivna i lagen. Exempel på detta är adel, präster, borgare och bönder som utgjorde de fyra stånden i Sverige förr i tiden Jag fick en fråga och försöker att påbörja ett svar här. Som sagt, det finns massor av svar. Hjälp gärna till i kommentarerna nedan. Frågan var: Har du något exempel på struktur och planering? Jag tänker att iaf mitt barn verkligen behöver praktisk hjälp av personal just med planering och struktur. Inte bara muntliga instruktioner. Struktur [

Sociala strukturer Historia SO-rumme

Struktur och planering, några exempel

struktur Klartex

Här finns ett exempel på hur den kan användas: Du behöver dock själv lägga in dina tider i Excelfilen men jag har en bruksanvisning för hur du gör det, steg för steg med bilder. På första sidan i bruksanvisning finns exemplet ovan ifall du vill ta en närmare titt och de följande två sidorna beskriver hur du kan skräddarsy schemat till din egen stil och situation Exempel på andra högskolors åtgärder; 2. Det innebär att synliggöra hur olika diskriminerande strukturer med avseende på exempelvis etnicitet och kön samverkar och förstärker varandra. Källa: Förändringsstrategier och problemförståelser:.

Tänk på detta när du bär kavaj och polotröja | CareOfCarl

De bygger på våra kategoriseringar och deras grund är alltså våra tidigare erfarenheter. Dessa till ofta mycket stor del omedvetna antaganden reglerar hur vi uppfattar situationer och personer, ger sinnesintryck en mening samt väcker känslor hos oss. De är kognitiva strukturer i vårt psyke och kärnan i allt vårt tänkande Språkets struktur (grammatik) Här hittar du begrepp som rör det svenska språkets struktur, rent grammatiska begrepp. Exempel på homonymer bär (se blåbär) och bär (se lyfter) damm (se vattensamling) och damm (se små partiklar) eka (se roddbåt) och eka (se ge eko) Läs också om polysemi. Read more Homonymi Exempel på hur du kan visualisera hur tiden ska användas. Ett förslag på hur du kan kartlägga energinivån i utan att veta hur din klass är, att du behöver skapa en struktur i ditt klassrum som ger dig kontrollen tillbaka. Förmodligen har du elever i klassrummet som inte vet vad som ska hända, vad som förväntas av dem och vad som. Strukturer som mycket specifikt påverkar människor baserat på kön. Bland dessa strukturer återfinner vi könsroller, kön, manliga och kvinnliga normer. De handlar också om sexualitet, familj och reproduktivitet. Det är ofta i de här frågorna som diskussionen kring struktur blir framträdande

struktur och aktör historia123 - en historiebok på

'Strukturer' är ett begrepp som inte är helt ovanligt att möta i texter från samhällsdebattörer, till exempel när någon beskriver något som ett 'strukturellt problem'. Jag kan uppleva att det är ett begrepp som sällan förtydligas, och jag har länge varit osäker på vad som har menats. Lite mer cyniskt är jag inte helt övertyga Här finns exempel på hur du som företagare kan lägga upp en struktur för egen kontroll av din verksamhe Tre exempel på struktur till ditt cv Omvänd kronologisk. När du har få meriter att lyfta fram kan ett omvänt kronologiskt cv fungera bra. Du listar vad du har gjort senast och fortsätter att redovisa dina olika erfarenheter bakåt i tiden Tydlig struktur på lektionerna är en framgångsfaktor för studiero. I detta inlägg kan du ta del av ett förslag på en lektionsstruktur och även ladda ned bildstöd som kan användas till. Engelska Matematik Svenska. I mallen kan du också läsa exempel på de olika momenten Rasism finns inbyggt i våra strukturer Olika människor har till exempel olika bra tillgång till sjukvård, Allt material på unt.se är skyddat enligt upphovsrättslagen

KAP 3: Struktur i organisationer När man satt - Mål och strategi - blir nästa steg att konstruera en fungerande organisation för att få ordning och reda. MEN en struktur rymmer både hinder och möjligheter. När man tittar på organisationer kan man göra det via olika perspektiv (med olika glasögon) för att på så sätt kunna fånga den komplexitet som finns i de flesta texter. Något förenklat kan man se det som att en text, till exempel en utredande uppsats, på en övergripande nivå följer textaktiviteten förklaring, men att den även kan innehålla andra, inbäddade, text-aktiviteter, till exempel beskrivning Så en bra struktur ger både välbefinnande och kvalitet. 4 steg till bättre struktur. 1. Skapa ordning Gör en (och bara en!) att-göra-lista. Den ska både innehålla uppgifter som ska göras snart - som mejl och samtal - och ge dig en överblick på längre sikt, till exempel över projekt du driver

Klicka på Visa och välj en listvy, till exempel Aktivitetslista eller Resurslista. Klicka på Projekt. Klicka på Struktur och sedan på Definiera kod i gruppen Egenskaper. Du kan skapa en projektspecifik kod i rutan Projektkodsprefix. Du kan använda siffror, bokstäver (både gemener och versaler) och symboler Giltiga IBAN-exempel. Lista på SEPA-länder, struktur och typer av IBAN-validering som stöds på bank och kontonummer Ett sådant nummer kan inte nås från utlandet, tillhör inte den internationella E.164-nummerplanen och överensstämmer inte med strukturen för de internationella E.164-nummer enligt ITU-T rekommendation E.164. Exempel på ett inrikesspecifikt nummer är 118XYZ som används för nummerupplysning

Så får du struktur på jobbet Kolleg

Ytterligare)ett)exempel)på)upplägg)somför)tillfället)används)i)riktlinjerna)för) examensarbete)på)designingenjörsprogrammet)är)följande:) • Inledandedel) o Titelsida (enligt mall vid Högskolan i Skövde. Skrivs rapporten på svenska kan man även ha en engelsk titel om så önskas) o Försäkra 4. Friluftsplan, exempel på struktur för dokument En friluftsplan bör bestå av de tre delarna policy (antas av kommunfullmäktige), strategi (antas av kommunstyrelsen) och riktlinjer/åtgärder (antas av respektive nämn/verksamhetsområde). Detta för att både politik och olika områden av kommunens verksamhet ska dra åt samma håll Exempel på struktur för ansökningar och bidrag inom en organisation. Organisationsstrukturen styr vilka hemvister, till exempel institutioner, sökande forskare kan ange vid registrering av en ansökan. Strukturen byggs upp i två nivåer som används för att hantera de ansökningar organisationen ansvarar för Exempel på organisationshierarkier. 09/13/2016; 2 minuter för att läsa; I den här artikeln. Gäller för: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012 Det här avsnittet innehåller exempel på organisationshierarkier för små, medelstora och stora organisationer Struktur Beroende på grammatik: Definition och exempel Den språkliga principen att grammatiska processer fungerar främst på strukturer i meningar , inte på enskilda ord eller sekvenser av ord benämns struktur-beroende

Strukturer Kooperativt lärand

Strukturera texter på olika sätt Klartex

Ett lärande exempel beskriver ett eller flera arbetsätt som förväntas leda till att man kan förebygga och undvika tvångs- och begränsningsåtgärder. Här presenteras en rad lärande exempel som visar på erfarenheter av arbetssättet - vad man bedömer har fungerat bra eller dåligt, eller andra frågeställningar som vuxit fram Några ord om samband mellan GI och resiliens samt exempel på viktiga strukturer Author: ��H�jer, Olle Subject: ��Naturv�rdsverket PowerPointmall Created Date: 6/3/2020 7:10:56 P Använd en tydlig och enkel struktur. En enkel struktur och tydliga rubriker gör att arbetsgivaren snabbt får en bra överblick. Det finns olika sätt att strukturera ett cv. Det beror bland annat på vilket jobb du söker och vilken bild du vill förmedla av dig själv Måla och färg Att måla väggarna med den isländska färgen kalklitir ger en vacker och lite rå betongkänsla med struktur på väggen - det är dessutom miljövänligt. Här... Tips: Måla som ett Tävlingsbidrag med stötande innehåll som till exempel personliga påhopp eller som inte följer tävlingstemat kan komma att raderas. Referenstagning - exempel på struktur och frågor Kontakt: • När du ringer eller mailar referenten, presentera dig själv, organisationen och tala om anledningen till kontakten. • Fråga när referenten har tid att tala med dig, kom överens om en tid för referenstagningen

Inom de flesta verksamheter, företag och organisationer - där samarbeten av olika slag förekommer - är det vanligt att göra en SWOT-analys.. Grunden för SWOT-analysen är att studera den egna verksamheten och dess styrkor och svagheter, samt eventuella möjligheter och hot som kan finnas i specifika situationer.. Det finns flera olika idéer, tekniker och strategier för hur man. Här kan du ta del av några bra exempel på insändare, utvalda av oss på Studienets redaktion. Insändarna är skrivna av elever i gymnasiet. Du hittar fler insändare här Lycka till med din insändare :) ( Personligt brev - Exempel. Du har fått syn på en jobbannons. Känslan som infinner sig då du läser annonsen är överväldigande: Det här jobbet vill du ha! Krav på tidigare erfarenheter och personlighetsdrag passar perfekt in på hur du ser på sig själv Ett exempel på de skilda utgångspunkterna skulle kunna vara två helt olika ansatser vid genomförandet av en mångfaldssatsning. Utan ett normkritiskt perspektiv skulle satsningen kunna gå ut på att diskutera hur en på en arbetsplats ska bemöta muslimer och deras särskilda kultur

En populär struktur inom Kooperativt Lärande (KL) är Mötas på Mitten (eng: Placemat Consensus). Strukturen handlar om att skapa lärprocesser och att utnyttja de fördelar som finns med samarbetslärande. Användning: Strukturen kan användas i flera olika sammanhang Till exempel kan växtrester som sedimenterar på en havs- eller sjöbotten omvandlas till en sedimentär bergart. Ett annat exempel är de många kolhaltiga material med ursprung i växt- och djurriket, som genom olika geologiska processer har omvandlats till mineral såsom grafit och diamant (rent, kristallint kol med hexagonal respektive kubisk struktur)

Strukturalism - Wikipedi

 1. CV-mall - exempel på ett snyggt CV Visserligen är det allra viktigast att du har ditt CV tillgängligt online och att det är väl synkroniserat med dina olika onlineprofiler t.ex. LinkedIn. Men än så länge har arbetsmarknaden inte helt och hållet övergivit CV på papper och många arbetsgivare förväntar sig än idag att du ska kunna tillhandahålla ett fullgott CV i pappersform
 2. Dramats struktur. Grunden för allt dramatiskt berättande bygger från följande klassiska mall, som skapades redan under Antiken. Läget försvåras, till exempel av yttre handikapp som brist på pengar eller brutet ben. Eller kanske av personens egen rädsla
 3. Att skriva ett bra cv är en konst och något som inte är helt lätt. Därför ska vi hjälpa dig genom att ta upp några av de viktigaste sakerna att tänka på när du ska skriva ett cv. När du har börjat skriva ditt cv kan du läsa våra cv exempel, som du hittar längst ner i artikeln, för att få inspiration kring hur man kan formulera sig när man skriver cv

Synonymer till struktur - Synonymer

 1. DEBATT Debattörerna: Lyssna på de unga när samhället planeras Allt fler barn mobbas - vi vet hur det stoppas DEBATT Friends: Här är våra krav för att vuxna alltid ska ager
 2. istratör eller något helt annat. Du hittar alla våra exempel längre ner på den här sidan och tänk på att vi kontinuerligt fyller på.
 3. Kulturarv är alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig påverkan, till exempel lämningar, föremål, miljöer, verksamheter eller traditioner. Kulturmiljö är hela den av människan påverkade miljön och kan omfatta en enskild anläggning, en bygd eller region
 4. Samt struktur över vilka delar som ingår i en aktivitet: Eller en delarna i en textproduktionsprocess: Även genom vardagsrutiner kan det behövas stöttning med bildstöd: Eller vilka delar som ingår i ett uppdrag: Detta var några exempel på hur man kan använda bildstöd för att ge stöd för struktur och rutiner
 5. Exempel på CV. För att hitta svaret på frågan hur skriver man ett CV? kan det alltid underlätta att titta på lite exempel. Därför har vi gjort några exempel på hur ett bra CV kan se ut om du gör det med StudentJobs CV-mall

Listor och planeringshjälp Mer struktu

 1. erade arbetsmarknaden, eftersom arbetsgivare är oroliga för att de kommer att ha mycket frånvaro för vård av barn. Det är inte svårt att hitta enskilda exempel detta, men svårare att säga hur utbrett fenomenet är, kanske är det inte fullt så omfattande som diskri
 2. Det kan lätt bli rörigt - se till att fokusera mycket på struktur och tydlighet. Exempel på funktionella CV:n. Vad ska man ha med i CV? Här tar vi upp CV-exempel på vad du kan skriva i ditt CV. Vill du gräva ner dig ännu djupare kan du exempelvis läsa denna artikel om hur man skriver ett bra CV..
 3. Exempel på debattinlägg med betyget Godkänt Ur provet Oss emellan, vt 2010 Denna instruktion var elevens utgångspunkt: B1 I nöd och lust I jämförelse med andra länder har Sverige i förhållande till folkmängden ett mycket högt antal skilsmässor

Normer, strukturer och maktordningar - Studenters rätt i

Exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser. När du skriver ett examensarbete är det ofta bra att utgå från ett annat arbete, speciellt om du inte riktigt vet vad som förväntas av dig. I den här artikeln hittar du olika exempel på kandidat-, magister- och masteruppsatser STRUKTUR i huvudsak fungerande struktur • uppbyggnaden går att följa • berättelsen har ansatser till ett berättarperspektiv i jag-form relativt väl fungerande struktur SKRIVA - EXEMPEL PÅ BEDÖMNINGSMATRIS DELPROV C: SKRIVA - EXEMPEL PÅ BEDÖMNINGSMATRIS EXEMPEL Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk, årskurs Struktur, processer och metoder. Belöningssystemet och löneprocessen är exempel på viktiga processer som kan avgöra om strategin kan förverkligas. Mer om det hittar du på våra sidor om att sätta lön. Stöd för att förverkliga strategin. Verksamhetsplan

till exempel i form av texter på vår webbplats www.av.se. I denna remiss vill vi ha synpunkter på regler i ny struktur Remissförslaget handlar främst om att Arbetsmiljöverket har sorterat in befintliga paragrafer i en ny regelstruktur utan att ändra det sakliga innehållet Exempel på veckoplanering, fritidsklubben struktur g till förfogande för 4:orna. Skapande verksamhet. Origami, manga, step-by-step, långbordspyssel, ritar, skriver och målar. Pingis Pingisbordet finns tillgängligt varje dag. Speldag för åk4 Tv-spel, dataspel samt analoga spel finns Svar från önskelådan. Varje måndag kommer svaren frå Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp

Kognitiva schemas - Lätt att lära - lattattlara

Jämställdhetsministern om tv-lagen: Ett exempel på föråldrade strukturer som vi måste ta tag i och förändra Damlandslaget i fotboll kan placeras bakom betalmur om laget kvalificerar sig för mästerskap i framtiden Exempel på en lönestrategi. Vi har tagit fram ett exempel på hur en lönestrategi kan se ut. Min lönestrategi. I min verksamhet ska det finnas en tydlig koppling mellan mål, resultat och lön. Utgångspunkten för målen är verksamhetens övergripande mål och strategi Exempel på personligt brev Kundtjänst Använd detta personliga brev för Kundtjänst för att slutföra din ansökan och bli anställd - utan att du behöver gissa eller bli frustrerad. Det här brevexemplet är speciellt utformat för ett arbete som Kundtjänst 2020

#include <stdio.h> /* Exempel på repetition genom iteration */ int main {int i, a, sum = 0; printf ( \n\t Mata in ett heltal: Skapa en struktur som beskriver en bok. Tänk på en katalog med böcker Vilka nödvändiga delar ingår? Gruppera alla önskade medlemmar: struct bok. Exempel på CV för administratörer . Ladda ner exemplet på CV för administratör här! Ditt namn. Födelsedatum: 0000-00-00. Med mina erfarenheter och min passion för kommunikation och struktur tror jag att jag skulle passa utmärkt för rollen som administratör på [företagets namn] Här är ett tillfälle då vi bevittnar de verkligt galna scenerna, strukturerna och renoveringarna, precis som de här 19 fotona som vi har samlat nedan. Missa inte det här tillfället att se exempel på design där något definitivt blivit fel Beskriver på djupet hur något fungerar eller utförs. Fokuserar på ett område men går in på detaljer. Exempel: djupdykning hur tilläggsisolering av en vind går till. Förklarande. Söker orsakssamband och förklaringar till hur något fungerar eller utförs. Kräver i regel experiment eller tester för att kunna besvaras

Språkets struktur (grammatik) - SPRÅKLIG

Exempel: AABA, AABABA, AABAAABA Bar-form Beteckning för ett form med strukturen AAB. B-partiet fungerar som en avrundning och är i regel dubbelt så lång som varje A-parti. Ett stort antal barnsånger använder den här formen. Exempel: AAB Symmetrisk form Beteckning för symmetriska formtyper. ABA och ABCBA är exempel på symmetriska. Exempel på adverb till verb: inte orka, cykla fort, kom hem igår. Exempel på adverb till adjektiv: ofta arg, kanske försenad, knappast förtjust. Exempel på attribut till substantiv: en boll, många bollar, väldigt många bollar. Prepositioner. Anger befintlighet och beskriver förhållanden Exempel på referat 7 röster. 39053 visningar uppladdat: 2015-09-29. Sawen K 22 år. Från: Mölndal. Utbildning: High School : Lexby Skola, College : Chalmers University of Technology. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Skapa struktur i klassrummet Special Nes

Exempel reflektioner Författarna till texterna nedan har gett sin tillåtelse till att publicera utdragen nedan. Utdragen är indelade enligt seminariestrukturen kursen och inte enligt person som har skrivit. Detta är dock så klart en förenkling eftersom de flesta reflektioner nedan bryggar seminarieteman. Meto Struktur och innehåll; Struktur och innehåll. Därför försöker vi hålla dom korta och kärnfulla och vi använder oss av exempel för att förklara vad vi menar. På många sidor finns checklistor med information om vad du ska göra för att till exempel ansöka om tjänstepension eller ersättning Exempel på att bygga vidare på kyrkoarkivens struktur med källhänvisning via Redigera Källor. Alla rader i källträdet har tillgång till en popupmeny som du får fram genom att markera raden och klicka på höger musknapp. De skiljer något beroende på om det är en grupp, en källa eller en källhänvisning

Att förstå sociala strukturer Feminism iFoku

Exempel på struktur till inlämningsuppgift. av Anneli Jonsson - måndag, 12 oktober 2015, 12:13 . Hej, Bifogar ett exempel på hur den individuella inlämningsuppgiften om kritiskt förhållningssätt till vet. artiklar kan se ut Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag.Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,4 procent av det svenska näringslivet av företag med 0-49 anställda.. Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, har gruppen flest anställda.

Exempel på friskfaktorer Här är en lista på olika friskfaktorer, det vill säga olika saker som gör att man mår bra på jobbet. Det är viktigt att inse att hur man mår på jobbet beror på många olika saker, både på hur organisationen fungerar, hur arbetsgruppen ser ut och vilka arbetsuppgifter man har Sierra marklyfter 135 kg på Halmstad TKs styrkelyftstävling för två veckor sedan. Mitt generella förhållningssätt till mat och kostråd är att mat är livsviktigt (förstås!) och något som måste individanpassas. Mat är en förutsättning för liv, ett sätt att umgås, uttryck av identitet och en källa till njutning. Det är därför av största vikt att man hittar en hälsosam. Olika strukturer absorberar olika mycket ljud och ser därför olika ut på datorskärmen. Hårda strukturer så som skelett och kalk reflekterar alla ljudvågorna tillbaka till proben medan vätska inte absorberar ljudvågor alls. Till exempel kan UL vara till hjälp för ortopedkirurger vid ställningstagande inför operation Våra mallar är exempel som du kan redigera om du vill. Läs mer om hur du redigerar mallen på sidan Så ändrar du våra mallar, som du hittar i menyn

Video: Vad betyder det att något är 'strukturellt'? Paul de

Exempel på struktur för företagets egen kontrol

Ett exempel på en argumenterande text Denna text kan hjälpa dig att se strukturen på en argumenterande text. Förbjud fotboll! Många menar att fotboll är bra men jag anser att det är helt fel! Fotboll är skadligt!!! Barn som spelar fotboll kan råka ut för både det ena och det andra Innan vi går in på förslag kring hur du smart och effektivt kan formulera din inledning vill jag höja ett varningens finger. Om du vill vara säker på att göra ett starkt första intryck, så inled inte ditt personliga brev på ett standardiserat och allt för förutsägbart sätt. Ett exempel på en inledning som du bör undvika är: Hej

Glöm cv-mallen - tänk struktur - Arbetsförmedlinge

Noveller bygger ofta på en handling eller en händelse med ganska få personer inblandade under en begränsad tid. Läsaren kastas ofta rakt in i en handling, och på samma sätt också rakt ur den. Slutet på en novell kan ofta vara väldigt abrupt och ger läsaren rum för egna funderingar och tolkningar Exempel på styrkor. motIverande Samtal och behandlIng vId övervIkt och Fetma 237 bilaga 2 Intervjuformulär - vuxna Namn och datum patientens historia/anamnes Kartläggning av faktorer som kan ha bidragit till viktuppgång • Ärftlighet • Mat- och dryckesvanor inklusive alkoho Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning

Stänkputs en vanlig typ av fasadputs - Tips | dinbyggareFör att ta del av hela artikeln behöver du bli medlemSkolkemi - experiment

Annons, exempel 3 Denna person ringer arbetsgi-varen och ställer en rad frågor -tänkta frågor. Underskatta inte betydelsen av samtalet. på hur stor en oordnad struktur kan bli utan att innehålla en viss ordnad delstruktur. 1993- j1996 Gymnasiets naturvetenskapliga linje Engelska Skolan, Stockhol Polisen och kriminologen Amir Rostami säger att den här typen av strukturer behöver lång tid på sig att växa fram eftersom relationerna är mer informella och dynamiska än till exempel mc. Exempel på visualiseringar 19 februari, 2017 5 april, 2017 / LotteCh Här är några exempel på visualiseringar man kan skapa i filmer och nätföreläsningar

 • Äckligt ettriga crossboss.
 • Kjell på norska.
 • Konferens alingsås.
 • Djurskyddsmyndigheten hästar.
 • Road trip planen.
 • Svenska flekterande.
 • Allt är mitt ze lyrics.
 • Texte redigieren preise.
 • Orup.
 • Aj produkter huvudkontor.
 • Amelie från montmartre recension.
 • Varda västerås öppettider.
 • Ipl behandling jönköping.
 • Vad är lågnivåkabel.
 • Utställningstält popup säljes.
 • Mitt livs chans.
 • Uss indianapolis imdb.
 • Avis preferred.
 • Yamaha slider vikt.
 • Flugornas herre film 1990.
 • Discovery channel song.
 • Italienska trädgårdar ninfa.
 • Mango frukt.
 • Hexagon sverige.
 • Varför flyger flygplan så högt.
 • Reddit user history.
 • Nicola perrelli christina karlsson.
 • Telia bredbandstelefoni pris.
 • Halikarnassos mausoleum.
 • Natt på museet svenska röster.
 • Druid orden ritualer.
 • Köpa smällare utomlands.
 • Russian spy polonium.
 • Streama sverige italien em 2017 gratis.
 • Klappa.
 • Saftmaja recept vinbär.
 • Skillnad mellan instax mini 8 och 9.
 • Maria magdalena sf.
 • Vattenfall preiserhöhung 2017.
 • Rödlistade växter i sverige.
 • Anders bagge wikipedia.