Home

Offentlig förvaltning kurser

Statsvetenskap - Linköpings universitet

Läs en offentlig förvaltning-utbildning på distans. För dig som vill studera en offentlig förvaltning-utbildning utan att behöva närvara i skolan finns även sådana möjligheter. Att studera på distans innebär att du läser din kurs eller utbildning online och närvarar då alltså inte fysiskt på några lektioner Offentliga Utbildningar är utbildningsföretaget för dig som arbetar inom offentlig sektor. Vi skapar, genomför och marknadsför öppna, företagsanpassade och digitala utbildningar speciellt anpassade mot offentlig sektor Administration, Offentlig förvaltning, Distans. Sök. Visa alla filter. Välj kategori Välj utbildningstyp . Visa alla filter. Administration Alla utbildningstyper. Administration 2 är en kurs för dig som vill lära dig att planera och utföra administrativt arbete, administrativa rutiner samt... Enskilda kurser (Komvux) Distans Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka lagar som gäller och vilka ideologiska principer som ligger bakom Inom programmet läser du kurser i det flervetenskapliga ämnet offentlig förvaltning (Public Administration) inriktade på politik, organisation, ekonomi och juridik. Du lär dig hur den offentliga förvaltningen organiseras och styrs, vilka ideologiska principer som ligger bakom dess utformning och vilka lagar som reglerar verksamheten

Utbildning på forskarnivå i offentlig förvaltning vid Förvaltningshögskolan är i en yrkesutbildning för forskare med intresse för den offentliga samhällsorganisationen. Utbildningen leder till licentiatexamen (120 hp) eller doktorsexamen (240 hp) i ämnet offentlig förvaltning Inom ramen för dessa kurser ges du möjligheter att utveckla professionella färdigheter, förmågor och förhållningssätt. En termin kan användas till praktik alternativt valfria kurser och ger möjlighet till att profilera din utbildning. Utbildningsplan Offentlig förvaltning och ledning, 180 h Kursen Kvalificerad fastighets-förvaltning hos BFAB (STF) hjälpte Karolin att förstå sin nya roll - och hon ser positiva effekter redan nu. Hon tror även att hennes framtida karriär kan gynnas av kursen. Läs mer . Roy Andersson - diplomerad fastighetsförvaltare - Jag.

Ämnet är flervetenskapligt och kombinerar perspektiv från bland annat företags- och nationalekonomi, juridik, sociologi och statsvetenskap, Vi erbjuder program och kurser i offentlig förvaltning, från en introduktionskurs på kandidatnivå och ända upp till forskarutbildning Den här kursen ger dig som icke-jurist en aktuell introduktion till hur det juridiska systemet fungerar i offentlig sektor. 5 999 SEK Läs mer. Läs mer. Digital: Service & bemötande i offentlig sektor. Vi som arbetar inom den offentliga sektorn möter ibland medborgare,.

Det här är en kurs för dig som vill kunna bedriva kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i offentlig verksamhet. Du får kunskap om teorier, begrepp, modeller och metoder inom svensk offentlig förvaltning, liksom en överblick över förvaltningspolitik från EU-nivå till lokal nivå Kurserna omfattar offentlig förvaltning, organisationsteori, redovisning, ekonomistyrning, juridik och samhällsekonomi. Under utbildningen får du bland annat genomföra fältarbeten och utvärderingar, och tränas i att arbeta såväl i grupp som enskilt Kursen är för dig som vill få kunskap om och förståelse för det svenska förvaltningssystemet. Under A-kursen lär du dig bland annat om grundläggande förvaltningsjuridik och om den professionella yrkesrollen som förvaltningstjänsteman. Om du vill förberedas för ett arbete inom offentlig förvaltning är det här något för dig Kursen ingår i kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program. Så är det att plugga Undervisningen I kursen blandas undervisnings- och examinationsformer Kursen behandlar offentlig politik och förvaltning ur både ett teoretiskt och ett empiriskt perspektiv. Offentlig politik och förvaltning diskuteras i dess lokala, nationella och internationella dimensioner och relateras till det övergripande politiska systemets funktionssätt

Offentlig förvaltning-utbildning - Studentum

 1. Kursen är en offentligrättslig översiktskurs som ger god förmåga att behandla stora delar av den juridik som såväl handläggare inom den offentliga förvaltningen som den enskilde medborgaren har stora kontaktytor med. Kursen lämpar sig för tjänstemän som ska kunna handlägga ärenden självständigt med myndighetsutövande funktioner inom förvaltningen samt andra intresserade
 2. en på utbildningen har du möjlighet att göra praktik i Sverige eller utomlands eller så kan du välja att läsa kurser (i Sverige eller utomlands)
 3. Kursen passar därför bra för dig som tänker jobba inom det offentliga och vill förstärka dina utbildningsmeriter med förvaltningsjuridik. Kursen ingår i kandidatprogrammet i offentlig förvaltning, och om ditt intresse väcks för ämnet under kursens gång är du välkommen att söka in till detta program

Offentliga Utbildninga

Offentlig förvaltning, offentlig administration, offentlig tjänst eller civiladministrationen avser förvaltningen av de offentliga tillgångarna, inräknat verksamhet på kommunal, län/regional och statlig nivå. Offentlig förvaltning är även namnet på den relaterade akademiska discipline På denna sida hittar du kurser som ges i olika ämnen vid Örebro universitet. Har ansökningsperioden redan gått ut kan du se om det fortfarande är möjligt att göra en sen anmälan: Till sen anmälan till kurser Ledarskap i offentlig förvaltning, 15 hp Engelskt namn: Syftet med kursen är att förbereda studenterna inför fördjupade studier och avancerad forskning inom området offentligt ledarskap samt inför ett arbetsliv där förståelsen av det offentliga ledarskapets politiska och administrativa dimensioner kan utgöra ett. Forskningen i offentlig förvaltning vid Åbo Akademi betonar växelverkan mellan förvaltningen och det politiska beslutsfattandet. Långvariga forskningsintressen är lokal demokrati och styrning (governance), förvaltningsreformer och sektorinriktad forskning såsom miljöpolitik och språklig förvaltning

Kurser för dig som arbetar med ortnamnsfrågor, t.ex. inom kommunal eller statlig förvaltning. Ortnamn i offentlig förvaltning - Lantmäteriet är nationell ortnamnsmyndighet och arbetar bl.a. med frågor om ortnamn i samband med kartläggning och fastighetsregistrering Offentlig förvaltning Med offentlig förvaltning avses såväl statliga myndigheter som kommuner och landsting. Här publicerar vi föreskrifter om arkiv- och informationshantering, vägledningar, information från vår tillsynsverksamhet samt information om överlämnande av arkiv till Riksarkivet Kurs: Schema: Litteratur: Termin 1 : Period A: Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik. Kursansvarig lärare: Jon Nyhlén. Schema (Preliminärt) Litteraturlista Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik (144 Kb) Period B: Jämförande förvaltning och förvaltningspolitik. Kursansvarig lärare: Jon Nyhlén . Schema (Preliminärt Kursen vänder sig till yrkesverksamma med kommunikationsuppgifter eller kommunikationsansvar i offentliga verksamheter, till exempel handläggare och kommunikatörer inom myndigheter och förvaltning. I kursen tränas de studerande i att skriva och granska arbetsrelaterade texter med avseende på genre, mottagare och språkriktighe Ämnet offentlig förvaltning är mångvetenskapligt och inriktat på den offentliga förvaltningen på alla nivåer. För att förstå förvaltningens roll i en komplex och föränderlig omvärld krävs ett samspel mellan olika akademiska discipliner, som till exempel organisationsteori, företagsekonomi, statsvetenskap, offentlig rätt, sociologi, nationalekonomi

Som offentlig upphandlare och inköpare är det mycket viktigt att du har goda kunskaper och kompetens inom strategiskt inköp, då du hanterar stora och små risker för att göra bra affärer. Med vår moderna kurs i offentlig upphandling stärker du din kunskap inom strategiskt inköp. Grundutbildning offentlig upphandling är uppdelad i tre. Kurser som ingår i programmet. Termin 1: Politik och förvaltning I (30 hp) 1. Demokrati och samhälle, 7,5 hp 2. Statsvetare arbetar främst inom offentlig förvaltning, men det ökade behovet av omvärldsanalys gör att intresset för att anställa statsvetare blir allt större även inom privat verksamhet Det självklara valet för din kompetens och verksamhetens utveckling i ett föränderligt samhälle. 100 utbildningar i höst - inte i krisformat utan omarbetade till kvalitativt digitalt format

Offentlig förvaltning, Distansutbildning Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Offentlig förvaltning, Distans. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Kurser vid Göteborgs universitet Offentlig förvaltning. Den offentliga sektorn på europeisk, statlig, regional och kommunal nivå arbetar på medborgarnas uppdrag för att producera välfärd, utbildning, säkerhet, god miljö, förutsättningar för ekonomisk tillväxt och en rättvis fördelning av samhällets resurser Kursen ger en introduktion till den offentliga förvaltningens arbete i teori och praktik. Detta sker i syfte att förbereda den studerande inför olika anställningar i offentlig förvaltning som handläggare. Kursen avhandlar dels statsvetenskapliga perspektiv på offentlig förvaltning, dels konkreta arbetsmetoder i offentlig förvaltning Om kursen Kursen ger kunskap om förvaltningsrättens ställning inom rättssystemet och de allmänna principer som styr den offentliga förvaltningen. Ett centralt moment behandlar förvaltningsförfarandet med tonvikt på beslutsprocessen inom myndigheter och förvaltningsdomstolar. Vidare behandlas kommunernas kompetens och organisation

Utbildning, Administration, Distans, Offentlig förvaltning

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning Göteborgs

 1. Förvaltning; Miljö Kursen Diarieföring och arkivering riktar sig till dig som i tjänsten arbetar med eller har ansvar för diarieföring, arkivering och gallring av handlingar inom offentlig verksamhet. Kursen passar såväl för de med juridisk utbildning som de med annan utbildning
 2. Kursen behandlar centrala problem som rör genomförandet av offentlig politik och förvaltningens roll i det politiska systemet. Ett särskilt fokus ligger på relationen mellan politik och förvaltning, teorier om offentlig styrning samt reformer och institutionell förändring inom olika politikområden
 3. dre än fyra lagar, varav lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, är den mest kända
 4. Offentlig förvaltning och förvaltningspolitik. Kursen syftar till en fördjupad belysning av den offentliga politikens och förvaltningens historiska utveckling och aktuella problem. Kursen orienterar om ett antal olika teoretiska traditioner i studiet av relationen mellan politik och förvaltning
 5. Offentliga Hus äger samhällsfastigheter över hela landet. Beståndet är inriktat mot utbildning, vård och omsorg samt kontor för kommunal förvaltning. Läs mer. Pressmeddelanden. 6 november 2020 15:30. Offentliga Hus förvärvar samhällsfastighet i Södertälje
 6. Inom den offentliga sektorn ryms många olika verksamheter, bland annat offentlig förvaltning, offentlig maktutövning och lagstiftande och dömande verksamheter. Som anställd i offentlig sektor får man arbeta med många olika slags frågor och man kan till exempel bli handläggare, upphandlare, utredare, beredningsjurist, analytiker, verksamhetsutvecklare och nämndsekreterare

I kursen ges också fördjupad kunskap om empiriska förhållanden i Sverige och i andra länder med avseende på organisering av den offentliga makten, styrning och kontroll av offentlig förvaltning samt förvaltningspolitiska reformer. I kursen studeras det förvaltningspolitiska reformarbetet och utvecklingen i olika länder och övernationell Grunderna för en god förvaltning. Det ställs höga krav på att myndigheter ska tillämpa gällande lagstiftning korrekt och likformigt. För att ge en grundläggande struktur för kontakter mellan myndigheter och enskilda finns en förvaltningslag som bl.a. anger en minimistandard för hur ärenden ska handläggas

Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning 180

Masterprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot offentlig förvaltning är en tvåårig utbildning som leder fram till en masterexamen i statsvetenskap. Du läser kurser om offentlig förvaltning på olika nivåer i det politiska systemet samt kurser om ledarskap, styrning och utvärdering 2020/Kandidatprogram-i-offentlig-forvaltning/ Hur förbereder jag mig? Kandidatprogrammet i offentlig förvaltning inleds med två parallella kurser, som båda kör igång den första veckan av terminen. Förvaltning och politiska system (15 högskolepoäng) och Samhällsekonomi (7,5 högskolepoäng). All information om kurserna hittar du via. Program & kurser - Ingen beskrivning. Program & kurser - Ingen Magisterprogram i mänskliga rättigheter och den offentliga förvaltningen; Kurser. Offentlig förvaltning A; Södertörns högskola är ett lärosäte i Stockholm som utbildar, forskar och samverkar för en hållbar samhällsutveckling

NÄTKURS Förvaltning, stat och samhälle, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) Tidpunkt: 25.1-28.3.2021 Lärare: PM Emily Sundqvist Anmälan 23.11.2020-15.1.2021 Till anmälan. NÄTKURS Kommunalpolitik och -förvaltning I, 5 sp (klicka här för att läsa mera om kursen i Studiehandboken) Tidpunkt: 22.3-23.5. Kursen kan också vara lämplig för dem som befinner sig i slutet av sin grundutbildning. Syftet med kursen är att ge kunskaper om ledarskapets förutsättningar och karaktär, särskilt inom den offentliga förvaltningen I kursen presenteras även centrala frågor kring representativitet, den statliga värdegrunden och ett offentligt etos samt dilemman och utmaningar en tjänsteman kan möta i sitt yrkesutövande. 1003, Tjänstemannarollen och professionellt arbete i förvaltning, 7,5 högskolepoäng (The Public Servant and Professional Work in Public Administr, 7.5 credits) Betygsalternativ: U/G/V Kursen behandlar ledarskap med särskild inriktning på politik och offentlig förvaltning. Kursen omfattar två delkurser. Delkurs 1 Ledarskap i politik och förvaltning (7,5 högskolepoäng) Delkursen behandlar ledarskap och organisationsledning på olika nivåer inom främst offentlig sektor

Kurs om Hot och våld på jobbet - juridik och säkerhet | JP

Vår forskarutbildning Förvaltningshögskolan, Göteborgs

Offentlig förvaltning och ledning - Örebro universite

Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp Termin 2 Juridik GR (A), EU-rätt, 7,5 hp Under studietiden kan kurser och kursmoments namn, innehåll, poängfördelning och placering i programmet genomgå förändringar. Kurs- och utbildningsplaner Kandidatprogram i offentlig förvaltning; Vi har bytt webb. Gå till hb.se för att se vår nya webbplats. Kandidatprogram i offentlig förvaltning. 180 hp Det innebär att kursen uppfyller fastställda kvalitetskriterier som säkerställer att hållbar utveckling är tydligt sammankopplat med kursplaner och examinationsmoment Kurser och program på grundnivå kan du söka efter gymnasiet. Program på grundnivå är ofta 3-5 år långa. Komplettera din nuvarande högskoleutbildning med en master, magister eller kurser på avancerad nivå. Masterutbildningar är 2 år och magister är 1 år (heltidsstudier)

Utbildningar i fastighetsförvaltnin

Program & kurser Student Forskning Institutioner & ämnen Om oss Bibliotek Kontakt Sök Meny. Start / Program & kurser / Masterprogram i offentlig organisation och ledning Fördjupad kompetens för att leda, förändra och utveckla organisationer Program. Masterprogram i offentlig organisation och ledning Program och kurser; Program; Kandidatprogram i offentlig förvaltning; Kandidatprogram i offentlig förvaltning. 180 högskolepoäng, Heltid 100%, Borås. Utbildning diplomerad inom hållbar utveckling. Programinformation Termin. Ort

Kurser läsåret 2020-21 — hela landet — Sisällysluettelo

Förvaltningshögskolan, Göteborgs universite

 1. I kursen Organisation och omvärld (15 hp) diskuteras hur organisationer, särskilt inom offentlig förvaltning, förhåller sig till och interagerar med sin omvärld. Kursen Ledarskap inom offentliga organisationer (15 hp) handlar om offentliga organisationers särart i förhållande till andra slags organisationer
 2. Kursen ger en orientering och en fördjupning av offentlig politik och förvaltning och de problem och möjligheter politiken och dess institutioner har inom området. Kursen ger studenten en orientering och en fördjupning kring grundläggande begrepp och fenomen inom fältet offentlig politik och förv..
 3. Programmets kurser. Du hittar litteraturlistan i kursplanen. Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för kursregistrering. Introduktion till forskningsmetoder i offentlig förvaltning B1AI01 Kursplan och litteraturlista (pdf) Kursinformation för Introduktion till.
 4. Söker du en kurs i offentlig upphandling? Här hittar du vårt utbud av kurser för dig som söker vägledning om tillvägagångssätt och regelverk, där du kan hitta allt från grundkurs i offentlig upphandling till offentlig upphandling och sekretess, överprövning och mycket mer. Våra kurser i offentlig upphandling vänder sig till alla som arbetar inom området och som vill fördjupa.
 5. Den offentliga förvaltningen är samhällets ryggrad. I vid mening innebär offentlig förvaltning all den organisation som bereder och verkställer regeringen och Riksdagens beslut. Den offentliga förvaltningen regleras av offentlig rätt där förvaltningsrätten är den centrala juridiken

Utbildningar - Offentliga Utbildninga

Kurser och program; Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning, 15.0 hp; Webbkarta. Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se. Offentlig reglering och kontroll - juridik i offentlig förvaltning Offentlig förvaltning och ledning. Utbildningen för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Programmet ger dig kvalificerad kompetens för att arbeta som utredare, administratör, samhällsplanerare, projektledare eller chef i offentlig förvaltning på lokal, nationell eller internationell nivå Kurs: Offentlig förvaltning A - SH-43139 - 30 hp. Webbregistrering 2020-08-12 - 2020-08-16. Webbregistrering sker mellan ovan angivna datum. Om du inte har registrerat dig inom den tiden, så går din plats på kursen till någon på reservlistan

Kvalificerat utrednings- och utvärderingsarbete i

Offentliga inköp basSIPUOffentlighetsprincipen - en grundsten i SverigesFörvaltningsjuridiska programmetEva von Schéele

Inför termin 3 Kurs (välj båda) Vecka Anm.kod Offentlig förvaltning, 15 hp 36-45 ORU-H1343 Stats- och förvaltningsrätt, 15 hp 46-2 ORU-H3320 Inför termin Att leda i offentlig förvaltning Barn och utbildning , Hälsa och social välfärd , HR och personal , Kommunikation , Kommunledning , Kommunövergripande , Kultur och fritid , Miljö , Nätver Varmt välkommen till kursen Statsvetenskap GR (A), Offentlig förvaltning i teori och praktik, 15 hp och som student vid Mittuniversitetet. Kursplan inkl. litteraturlista Kurskod: SK006

 • Linderödsgris skötsel.
 • Nate ruess fun.
 • När sjunker tempen innan mens.
 • Svenska aktier med kvartalsutdelning.
 • Nils namnsdag.
 • Sj snabbtåg hastighet.
 • Shopping mall brooklyn.
 • Definition täthetsfunktion.
 • Speed dating paris samedi.
 • Bilhandlare kristianstad.
 • Käkfraktur behandling.
 • Glödningslampa blinkar golf 6.
 • Mäklarhuset.
 • Sachtexte erschließen klasse 5.
 • Caveman kritik.
 • Hamburgare sås.
 • Kvisslor i pannan.
 • Olofshöjd flashback.
 • Essie gel couture top coat.
 • Stundenlohn kellner schweiz.
 • Flykten från new york netflix.
 • Osbuddy update log.
 • Köpa pottaska.
 • Riste synonym.
 • Tofta camping.
 • Dubbel mattram.
 • Åsa asptjärn konsten att ha sjukt låga förväntningar.
 • Franskt departement drome.
 • Usm fäktning 2017.
 • Vad är fipronil.
 • Gospelverkstaden 2018.
 • Dgb bildungswerk baden württemberg.
 • Soffa nordic mio.
 • Fjällbacka boende.
 • Degiro optioner.
 • Romanesque architecture.
 • Fotogenlampa bord.
 • Bombmatta aktier.
 • Tungpiercing smycke.
 • Hammarkullen historia.
 • Spider man first issue.